Ayletme Beni Notaları

Ayletme beni aldı eser günümüze geçmişten gelen ve birçok değerlidir sanatçının seslendiği bir eser olmaktadır. Karadeniz yöresine ait olarak bilinse de asıl yöresi Bulgaristan’ın Deliorman yöresine ait olmaktadır. Sözlerini ese alacak olursak Türküde geçen ayletme beni, oyalama, beni boşa bekletme anlamında gelmektedir.

Ayletme Beni Notaları Ve Sözleri

Oldukça manidar sözler içeren ve duygusallık bakımından insanların yüreklerini yakan bir türkü olmaktadır. Ayletme beni adlı eser Türkiye – Yunanistan nüfus değişimi sırasında yazılmıştır. Aslı Bulgarca olan ayletme beni aldı türkü, ilk defa Türkiye’de ele alınıp seslendirilmiştir. Günümüzde de yaygın şekilde dinlenmekte ve seslendirilmektedir. Ayletme beni adlı türküyü çeşitli müzik enstrümanları ile çalabilmek ve insanlara duygusal bir türkü hazzı yaşatmak mümkün olmaktadır.

ADVERTISEMENT

Ayletme Beni Nota

İlk Önce Solo

Sol – La- La- La- Sol – Si

Sol – La- La- Sol – Fa- Mi

ADVERTISEMENT

Mi – Fa- Sol – Fa- Lab- Sol – Fa -Sol – Fa- Miii

Şimdi Sözler

Mi – Fa- Sol – Fa- Lab- Sol – Fa – Mi – Mii

ADVERTISEMENT

Si – Si – Do – La- La- Sol – Soll

Mi – Fa- Sol – Fa- Lab- Sol – Fa – Mi – Mii

Si – Si – Do – La- La- Sol – Soll

Sol – La- La- La- Sol – Si

Sol – La- La- Sol – Fa- Mi

Mi – Fa- Sol – Fa- Lab- Sol – Fa -Sol – Fa- Miii