Müzik notaları nasıl bulunmuştur?

Müziğin matematiksel gizemlerini keşfetmek ve yazmak için ilk temel, Pythagoras (Pythagoras, MÖ 530-450) tarafından atıldı. Okul yıllarından beri ünlü dik üçgen teoremi ile tanısak da bugün ulaştığımız bilim düzeyinin babası Pisagor’dur. O ana kadar geliştirilen tüm araştırmaları tek bir disiplin altında birleştirerek geometri, aritmetik, astronomi, coğrafya, müzik ve doğa tarihi gibi ayrı bilim disiplinleri yarattı.

Pisagor bilimi, bilimi ve bilimin uygulanmasını düşünüyordu ama bu onu ilgilendirmiyordu. Bu nedenle “bilgi aşığı” anlamına gelen “filozof” kelimesini ilk kez o kullanmıştır. Pisagor, tüm evrenin sayılar ve aralarındaki ilişkiler etrafında inşa edildiğine inanıyordu.

ADVERTISEMENT

Rivayete göre Pythagoras demircinin yanından geçerken müzikteki matematiği keşfetti. Pisagor, demircilerin dövmek için kullandıkları aletlerin çıkardığı farklı seslerden büyülenmişti, bu yüzden atölyeyi kapattı ve ustalara sesleri incelemek ve kaydetmek için farklı aletler kullandırdı.
Batı müziği, dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar notaları tanımıyordu. Eserler nesilden nesile aktarılırdı, ancak zamanla değişebilir ve unutulabilirdi. İlk notalar 9. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı.

Gui d’Arezzo notasyonu ton perdesini tam olarak belirlemeye başladığında büyük bir atılım gerçekleşti. 11. 19. yüzyılda, notaları sıralamak için beş satırlık “porte” kullanılması, bir notanın perdesini (do, re, mi, …) kesin olarak belirlemeyi mümkün kıldı.

Aslında müziğin dört parametresi vardır.
Perde, uzunluk, yoğunluk, tını. Bunlardan ilk ikisi, güç ve tınının notanın yanında ek sözcüklerle gösterildiği, yaygın olarak kabul edilen bazı notasyonlar sayesinde zamanla kağıda yazılabilir, Kısmen yoruma bırakılır.
Farklı sesleri belirtmek ve birbirine karışmasını önlemek için sesleri temsil eden notalara özel adlar verilmiştir. Do, re, mi, fa, sol, la, si. İngilizce ve Almanca’da notalar harflerle temsil edilirdi (C=do, D=re, E=mi, F=fa, G-sol, A=la, B=si-ing.-, H= si-alm.- ).

ADVERTISEMENT

Saha isimlerinden biri olan “Do”nun eski adı “Uto” idi. Bir sesli harfle başlayan isim, 12. yüzyılda notaları sırayla söylerken kekemelik nedeniyle “do” olarak değiştirilmiştir. ‘ut’ hala Almanya’da ve bazı ülkelerde kullanılmaktadır. “Si” dışındaki diğer seslere Gui d’Arezzo denir. Arezzo, bu isimleri Aziz John Batista’nın ilahi dizesinin ilk hecesinden almıştır. 7. notanın adı uzun süre “B” olarak kaldı ve 13. yüzyılda Sanete Iohanes’in kısaltması olan “si” olarak adlandırıldı.

Müzik notasının keşfi ve gelişimi, müzik pratiği için olağanüstü büyüyen bir ortam yarattı. Nota uygulaması icracıyı ezbercilikten kurtarırken, farklı dönem ve ülkelerden notalanmış eserlere yer vererek hem bestelerin uzamasını hem de repertuvarların zenginleşip çeşitlenmesini sağlıyor.Müzisyenler artık notalar sayesinde bilmedikleri şarkıları da çalabiliyor. .