Çanakkale Türküsü Melodika Notaları

Çanakkale Türküsü, Türk müziğinin en önemli parçalarından birisi olarak kabul edilir. Türk kahramanlığı, Türk askerinin göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık gibi konuları işleyen bu türkü, gelecek nesillere de aktarılmaktadır. Özellikle gençler tarafından sıkça söylenen bu şarkının, melodikası da oldukça dikkat çeker.

Çanakkale Türküsü’nün sözleri, ülkemizdeki herkes tarafından bilinmektedir. Ancak melodikası da aynı şekilde öğrenildiğinde, türkü daha değişik bir hava kazanır. Türkülerin, özellikle de Çanakkale Türküsü’nün melodikaları, bir hikaye anlatır. Bu nedenle de, türkülerin notasını öğrenerek, tam anlamı ile anlamını kavramak mümkün olur.

ADVERTISEMENT

Çanakkale Türküsü’nün melodikalarını, enstrümanlarına göre farklı şekillerde öğrenmek mümkündür. Mesela melodikanın nota yelpazesine uygun şekilde, türkünün melodikası çalmak mümkündür. Öğrencilerin melodikayı öğrenmeleri için, türkünün notasını temin etmeleri yeterli olacaktır.

Türkülerin, özellikle melodikalarının öğrenilmesi, Türk müziğini öğrenmenin bir diğer yolu olarak kabul edilir. Bu nedenle de, ülkemizde türküler, müziğin temel yapı taşlarından birisi olarak kabul edilir. Bu müziği öğrenmek isteyenlerin, en başlangıç noktası da notaların öğrenilmesidir.

Çanakkale Türküsü’nün sözlerine baktığımızda, Türk askerinin Çanakkale’deki mücadelesini, arka arkaya gelen şehit haberlerini ve sonrasında zafer kazanılmasını anlatır. Bu nedenle de, sözlerin melodikası sadece türküyü öğrenmek için değil, aynı zamanda da tarih bilgisi öğrenmek için de oldukça etkilidir.

ADVERTISEMENT

Türkiye’nin en önemli kahramanlık öykülerinden birisi olan Çanakkale Savaşı’nı anlatan bu müthiş türküyü öğrenmek, hem Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olmak hem de müzik bilgisini artırmak adına oldukça önemlidir. Türkülerin, özellikle de Çanakkale Türküsü’nün melodikasının öğrenimi, bir hayli basit olsa da, müzik bilgisinin artması açısından önemlidir. Melodi okuma ve çalma ile ilgili gerekli tüm teknikleri öğrendikten sonra, ülkemizin geleceğine aktarmak için hemen türküyü öğrenmeye başlamalısınız.

Do Re Mi Notası – Re Karar

do re re_re | do(i)_ si do la__ sol
çanakkale içinde

ADVERTISEMENT

la_ la si do la la sol | sol___  :||
vurdular beni

||:  la la la_ la_ | sol_ lab sol fa  mi fa_
ölmeden mezara

mi fa sol_ lab sol fa mi | re__ fa mi fa sol
koydular beni of

fa__ mi sol mi mi re | re____  :||
gençliğim eyvah

Do Re Mi Notası – La Karar

sol la la_ la _ | sol(i)_ fa# sol mi_ re_
çanakkale içinde

mi _ mi fa# sol mi mi re | re_______ :||
vurdular beni

||: mi mi mi_ mi_ | re_ mib re do si do_
ölmeden mezara

si do re_ mib re do si | la___ do si do re
koydular beni of

do__ si re do do si | la______:||
gençliğim eyvah

Çanakkale Türküsü Sözleri

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni of
Gençliğim eyvah

Çanakkale içinde Aynalı Çarşı
Ana da ben gidiyo’m düşmana karşı of
Gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti of
Gençliğim eyvah