Pencere Açıldı Bilal Oğlan Notaları

Keman, flüt, melodika, org, bağlama notası. Pencere Açıldı Bilal Oğlan; Rumeli yöresine ait, Hicaz makamında ve 9/8 ölçü biriminde bir türkü. Do Re Mi Nota ve Kolay Notalarını paylaşacağım. Her iki notasyonu da La karar sesinde hazırladım. Nota çalıcısı sayesinde dinleyerek doğru bir şekilde çalabilirsiniz.

Aşağıdaki listeden bazı Hicaz makamındaki bazı türkülerin notalarına ulaşabilirsiniz.

ADVERTISEMENT

Gül Ali’min Saçları İnce Giyerim İnce Entarisi Ala Benziyor

Notayı Dinle

Bilal Oğlan – Kolay Nota by Musa Çetiner

Do Re Mi Notasyon

re_ mi mi fa_ mi_ re | do# sib do# re do# sib la_
pencere açıldı bilal oğlan

ADVERTISEMENT

re_ mi_ fa_ mi re do | sol_ fa mi re do# sib la
piştov patladı

re_ mi mi fa_ mi_ re | do# sib do# re do# sib la_
pencere açıldı bilal oğlan

re_ mi_ fa_ mi re do | re___
piştov patladı

ADVERTISEMENT

fa# sol la_ la_ | sib la sib re do# sib la_
varın bakın kanlı da bilal

mi re re do# do# sib sib_ la | sib la sib do# sib la sib_
yine kimi hakladı

fa# sol la_ la_ | sib la sib re do# sib la_
varın bakın kanlı da bilal

mi re re do# do# sib sib_ la | la___
yine kimi hakladı

Kolay Notasını Görüntüle

Pencere Açıldı Bilal Oğlan - Kolay Notası
Pencere Açıldı Bilal Oğlan – Kolay Notası

Sözler

Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı
Varın bakın kanlı da Bilal oglan yine kimi hakladı

Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni

Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam

Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni