Müzikte Notalar

Nota hakkında aslında genel tabiriyle bir tanım yapmak gerekirse seslerin yüksekliklerini ve sürelerini belirtmemize yardımcı olan işaretlerdir demek yeterli olacaktır. Bizler yazıda harflerle iletişim kuruyorken müzikte bu görevi notalar üstlenir. Müziğin okunarak yazıya dökülmesinde kullanılan şekiller de demek mümkündür aslında.

Müzikte toplam 7 adet nota bulunur. Notaları isimlendirmek amacıyla iki temel sistem kullanılmıştır. Bu sistemlerden ilki Türkiye’de de kullanılan Aziz Lohanne Battista ilahisinin ilk hecelerinden isimlerini alan do-re-mi sistemidir. İlahi ‘’ut’’ hecesi ile başlamasına rağmen bu ilk hece sonradan ‘’do’’ olarak kullanılmaya başlanmıştır. İkincisi ise ağırlıklı olarak İngiltere, Almanya gibi kuzey ülkelerinde kullanılan A-B-C sistemidir.

ADVERTISEMENT

 

Türkiyedeki kullanımı olan Aziz Lohanne Battista ilahisini göz önünde bulunduracak olursak ‘’Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si’’ adında 7 notamız bulunmakta. 

 

ADVERTISEMENT

Notaların Kullanımı

Müziğin yazıya dökülmesine yarayan notalar, birbirine paralel olan 5 yatay çizgiden ve 4 boşluktan oluşan ‘’Porte’’ diğer adıyla dizek üzerine yazılır. Notaların süresi notaların yazıldığı ritmik değer ile belirlenir. Ritim, bir dizede veya bir notada uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasıyla oluşan ses uygunluğudur. Ritmik değerler kendi içerisinde bir düzene sahiptir. Müzik ya Müzik, insanoğlunun tarihi kadar eski ve bir o kadar da büyüleyicidir. Tarih boyunca insanların yaşadığı sevinçlerine, üzüntülerine, zafer kutlamalarına ve yaşanan daha birçok olayda merkez de yer almış, yaşanan hissin en etkili parçası olmuştur. 

 

ADVERTISEMENT

zısında belirlenen bir temel nota alınarak ona belirli bir süre atanır ve diğer bütün notalar belirlediğimiz temel notaya oranla kendi değerlerini alır. Bu notaların her birinin değerine eşit olan es karşılıkları bulunur. Esler müzikte sessizliği ifade eder.