İnsan Olmaya Geldim Hikâyesi

İnsan olmaya geldim, Nimri dede tarafından yazılan deyiştir. Anadolu da, yunanlardan yüzyıllar sonrasında da idealizmden bahsedilebileceğinin bir türküye dökülmüş halidir. Zira maddeden ziyade insan olmanın faziletlerinin idealist bir çerçeveden sunulması sözlerin tamamına hâkim olmaktadır. Sözde, yüzde, düzde kısaca insan olduktan sonra her yerde ve her türlü sefaya veda eyleyip sazda bir insan olmaya geldim türküsü bunları anlatmaktadır.

Nimri Dede Kimdir ?


Nimri dede 1909 senesinde Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde dünyaya geldi. Mahlasını köyünün eski adından alan Nimri dede 12 yaşındayken hem öksüz hem yetim kaldı. Yıllar sonra eserleriyle gönüllere dokunan Nimri Dede, cebze ve coşku ozanıdır. Tasavvufta ehli sayılıp da şiirlerindeki kafa tutan deyimleri mazur görülen âşıklarımızdandır. Tüm deyimlerini, çıkış noktası ne olursa olsun kendini adadığı inancın sağlam temellerinde oturmakta gecikmez. Düşünce ve felsefesi Pir Sultanların, Kaygusuz Abdalların etkisini İnsan olmaya geldim türküsünde de hissetmek mümkündür.

ADVERTISEMENT