Hasret Bitiren Yollar Türküsü Nota

Hasret Bitiren Yollar Musa Eroğlu’nun, kavimler Kapısı Anadolu albümünün içerisinde. Türkü 1998 yılında piyasaya sürüldü. Yani bu albümün içerisinde olan şarkının, duygu yoğunluğunun fazla olması ve sözlerinin anlamını olması hala fazla dinlenmesine neden oluyor. 

Hasret Bitiren Yollar Bestesi

Oldukça eski bir tarihe dayanan beste şu anda belirli sanatçılar tarafından da seslendiriliyor. Yani türkü oldukça sevilen bir yapıyı bünyesinde barındırıyor. Bu yüzden bu türkü, çoğu sanatçının sevdiği bir türküdür ve günümüzde de çoğu kişi tarafından dinlenebilen Türklerin arasındadır. 1998 yılında piyasaya çıktı ve Spotify, YouTube, Deezer gibi uygulamalarda var. Bu kendisinin iyi bir türkü olduğunun göstergesidir demek yanlış olamaz.

ADVERTISEMENT

 

Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Do Re Mi Re Re Mi Re Do Re
Do Sib2 Sib2 La Do Sib2 Do Sib2 Re Mi Re Re Do Sib2
Sib2 Do Sib2 La La La Sib2 La Do Re Sib2 Do Re Do
Sib2 Do Sib2 La La La La Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Do

Re Mi Re Re Mi Re Do Re Do Sib2 Sib2 La Do Sib2 Do
Sib2 Re Mi Re Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2 La La La Sib2
La Do Re Sib2 Do Re Do Sib2 Do Sib2 La La La La La
Sol La Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Mi Fa#3 Fa#3 Sol Sol Sol
Fa#3 Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Fa Mi Re Re Re Mi Mi Re Re
Re La Sol La Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Mi Fa#3 Fa#3 Sol
Sol Sol Fa#3 Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Fa Mi Re Re Re Mi
Mi Fa Fa Fa Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Do Re Mi Re Re
Mi Re Do Re Do Sib2 Sib2 La Do Sib2 Do Sib2 Re Mi
Re Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2 La La La Sib2 La Do Sib2
Sib2 Do Re Do Sib2 Do Sib2 La La La La Mi Fa Mi Re
Mi Re Do Re Do Re Mi Re Re Mi Re Do Re Do Sib2 Sib2
La Do Sib2 Do Sib2 Re Mi Re Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2
La La La Sib2 La Do Sib2 Sib2 Do Re Do Sib2 Do Sib2 La La La La

ADVERTISEMENT