Güzelliğin On Para Etmez Do Re Mi Notaları

“Güzelliğin On Para Etmez” sözlerinin sahibi Âşık Veysel, gerçek adı ile Veysel Şatıroğlu 25 Ekim 1894 yılında Şarkışla, Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Gülizar, babasının adı ise Ahmet’tir. 

Sanatçının iki kız kardeşi yörede yaygınlaşan çiçek hastalığı yüzünden yaşamlarını yitirmişlerdir. Ardından Âşık Veysel de aynı hastalıktan yedi yaşındayken iki gözünü de kaybetmiştir. Müziğe, babasının kendisine aldığı bağlama ile başka olanların türkülerini söyleyerek başlamıştır. Daha sonra ise 1930 yılında Ahmet Kutsi Tecer ile bir şairler gecesinde tanışmıştır. Ardından da onun desteği ile birçok ili dolaşmaya başlamıştır. 

ADVERTISEMENT

Ünlü sanatçının şiirleri “Deyişler”, “Sazımdan Sesler”, “Dostlar Beni Hatırlasın” isimli kitaplarında toplanmıştır. 1973 yılında akciğer kanseri sonucu hayata veda etmiştir. Ve bunun üzerine “Bütün Şiirleri” adıyla eserleri tekrar yayınlanmıştır.

 

Notalar :

ADVERTISEMENT

ES REMİMİ DOMİRE DORE DO Sİ
ES DORERE SİREDO LADO Sİ LA
ES SOL DODO LADOSİ SİSİ LA LA
ES FASOLSOL MİSOLFA RE FAMİRE >> bu kısım 2 kez çalınacak. bitince tekrar başa!

Notalar 2:

es remimi domi redo resi dododo
es dorere sire dola do sila
es sol dodo la do sisi la
es fa solsol mi sol fare fami re
es re mimi domi redo resi dodo si
es dore resire dola dosi la
es sol dodo lado sisi la
lalala la

ADVERTISEMENT