Gönül çalamazsın Aşkın Sazını Türküsü

Âşık Hüdai Tarafından bestelenmiş olan bu şiir türküye dönüştürüldü. Üstelik bu oldukça normal. Genellikle Karacaoğlan zamanlarında gelen bu gelenek onun geçmişinde devam ediyor. Yani geçmiş olan şarkıları günümüze uyarlayarak türkü hale getirmek oldukça mantıklı ve iyi bir akımdır. Türkünü gerçeği aslında içerisinde barındırdığı duygu ile alakalı bir durumdur ve bu türkünün içerisinde de bu duygu geçiyor.

Gönül çalamazsın Aşkın Sazını Bestesi

ADVERTISEMENT

Türkünün sözleri aslında bir şiirden alıntıdır. Ancak hala günümüzde Haluk Levent veya Ceylan Ertem birleşerek bu türküyü söylemeye devam ediyorlar. Bunun haricinde birçok sanatçı da bu türküyü söylemeye devam ediyor. Bu merasim bitecek gibi de durmuyor 

Müzik Notaları – Do re mi

Sib2 Do Do Do Do Re Do Re Re Re Sib2 Sib2 Do Do Sib2
Do Do Do Do Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Re Sib2
Re Sib2 Sib2 Do Re Sib2 Re Re Re Sib2 Sib2 Do Do Sib2
Do Do Do Do Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2

La Mi Mi Mi Re Re Re Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2
La Re Mi Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La Re Sib2
Do La La La La La La La La Fa#3 Sol Sol Fa#3 Sol Mi Sol Re Fa#3
Sol La La La La La Sib2 Do Do Do Do Re Do Re Re Re Sib2 Sib2 Do Do Sib2
Do Do Do Do Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Re Sib2 Re Sib2 Sib2
Do Re Sib2 Re Re Re Sib2 Sib2 Do Do Sib2 Do Do Do Do Re Sib2
Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La Mi Mi Mi Re Re Re Sib2 Do Sib2 Do Sib2
Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La Re Mi Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2
Do La Re Sib2 Do La La La La La La La La Fa#3 Sol Sol Fa#3 Sol Mi Sol Re Fa#3
Sol La La La La La La Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2
Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2
La La La La La La La La Fa#3 Sol Sol Fa#3 Sol Mi Sol Re Fa#3 Sol La La La La La
Sib2 Do Do Do Do Re Do Re Re Re Sib2 Sib2 Do Do Sib2 Do Do Do Do Re Sib2 Re Do Do
Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do Do Do Do Re Do Re Re Re Sib2 Sib2 Do Do Sib2 Do Do Do
Do Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do Do Do Do Re Do Re Re Re Sib2 Sib2
Do Do Sib2 Do Do Do Do Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La Do Do Do Do Mi Do Do
Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La Do Do
Sib2 Re Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Sib2 La Do Sib2 Sib2 La La La La La
Fa#3 Sol Sol Fa#3 Sol Mi Sol Re Fa#3 Sol La La La La La Sib2 Do Do Do Do Re Do Re Re Re
Sib2 Sib2 Do Do Sib2 Do Do Do Do Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La Do Do Do Do Mi
Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La Do Do
Sib2 Re Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Sib2 La Do Sib2 Sib2 La La La La La
Fa#3 Sol Sol Fa#3 Sol Mi Sol Re Fa#3 Sol La La La La La

ADVERTISEMENT