Eledim Eledim Türküsü Nota

Eledim Eledim türküsü Erzurum yöresine ait önemli bir türküdür. Çünkü dönemimizde de geçmişde de söylenen bu türkünün asıl yaratıcıları Muharrem Akkuş ve Yücel Paşmakçı’dır. Bu sanatçılar bu türküyü yaparken belirli zaman aralıklarında elbette sıkıntı çekmişlerdir. Çünkü türkünün içerisinde bulunan nakaratları veya söylemlerine her birisi aslında bir göndermektir ve içerisinde de belli bir yaşanmışlığı barındırıyor.

Eledim Eledim Notaları

Eledim eledim türküsünü Erzurum dolaylarında bir askeri şarkı olarak yazıldığı doğru. Sibel Pamuk, İbrahim Tatlıses ve birçok sanatçı bu türküyü söylediler. Çünkü bu türkünün içerisinde barındırdıkları genel anlamda askeri odaklıdır. Türkiye üzerinde, askeri odaklı türkülerin içerisinde birçok duyguyu yoğunluğu bulunuyor.

ADVERTISEMENT

 

es_ do re re_ sol_ sol mi fa_ fa mi mi_ ( eledim eledim )

mi fa sol_ sol mi fa_ fa mi___( höllük eledim )

ADVERTISEMENT
NOTA ÖNERİSİ:  Ne Feryat Edersin Divane Bül Bül Notaları

||: es_ mi fa sol sol___ mi fa_ sol mi re re_ ( aynalı beşikte canan )

sol mi fa_ mi re__ re____ :|| ( bebek beledim )

es_ do re re_ sol_ sol mi fa_ fa mi mi_ ( büyüttüm besledim )

ADVERTISEMENT

mi fa sol_ sol mi fa_ fa mi___( asker eyledim )

||: es_ mi fa sol sol___ mi fa_ sol mi re re_( gitti de gelmedi canan )

sol mi fa_ mi re__ re____ :|| ( buna ne çare )