Çalın Davulları Türküsü Notaları

Çalın Davulları notası türkü yoğunluğu barındırdığı için biraz ağır işliyor. Yani notalarının daha çok ağırbaşlı birliklerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Üstelik kalın sesli notaların içerisinde bulunması şarkının daha ağır bir yapıya girmesini sağlıyor. Ağırlığını sebebi Mustafa Kemal Atatürk‘e yazılan bir şarkı olmasından kaynaklanıyor.

Çalın Davulları Türküsü Notaları

Çalın Davulları Türküsü 2007 yılında Erol Parlak tarafından piyasaya çıktı. Üstelik bu türkü oldukça önemli bir geçmişi de var. Selanik türküsü diye de geçen bu yapı oldukça bilinen ve bazı durumlarda söylenen türküler arasında. Yani şarkının içerisinde bulunan sözler tamamı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yoldan ilerleyen kişileri temsil ediyor. Onun yanında 23 Nisan veya onun çıkarmış olduğu bayramlarda bu türkü söyleniyor.

ADVERTISEMENT

 

Çalın Davulları Nota

Do -do – mi -do – mi -do -do -mi -do -mi

Do -si -do -re -mi -fa -re -do

ADVERTISEMENT

Re -do -si -do -si -do -si -do-si -la -si -la -sol -la -sol

Sol -la -si -do -si -do -la -sol -sol -la -sol -fa -sol -fa -mi -fa -mi -mi

Do -do -mi -do -mi -do -do -mi -do -mi

ADVERTISEMENT

Do -si -do -re -mi -fa -re -do

Re -do -si -do -si -do -si -do -si -la -si -la -sol -la -sol

Sol -la -si -do -si -do -la -sol -sol -la -sol -fa -sol -fa -mi -fa -mi -mi

Do -do -mi -do -mi -do -do -mi -do

Fa -mi -re# -mi

Mi -mi -mi -sol -fa -fa -mi -re# -fa -mi -mi -mi -fa -sol -fa

Fa -mi -re# -Do -si -la -do -si-do -si -Si -do- re -re

Re -do -si -do -si -si -do -la -La -la -si -la -si -la -sol -sol

si -do -re -mi -fa -re -do

Re -do -si -do -si -do -si -do -si -la -si -la -sol -la -sol

Sol -la -si -do -si -do -la -sol -sol -la -sol -fa -sol -fa -mi -fa -mi -mi

Do -do -mi -do -mi -do -do -mi -do

Do -si -do -re -mi -fa -re -do

Re -do -si -do -si -do -si -do -si -la -si -la -sol -la -sol

Sol -la -si -do -si -do -la -sol -sol -la -sol -fa -sol -fa -mi -fa -mi -mi

Do -do -mi -do -mi -do -do -mi -do